Saturday, May 2, 2009

sa mga Pinay:
Hindi totoo na lalaki ang muscles niyo ala 'Vina Morales' pag nag-eehersisyo --> http://is.gd/w3xJ

No comments:

drupal.org aggregator

Philippine News: RIGHT NOW!