Wednesday, June 24, 2009

Guten morgen. Magandang umaga sa mga kulang sa tulog dahil kailangan magwork-work-work.

No comments:

drupal.org aggregator

Philippine News: RIGHT NOW!