Tuesday, June 2, 2009

Mga Pinoy DH sa Hong Kong papalitan na nga mga Indonesian? http://bit.ly/F0uUL Naku, pano na yan...

No comments:

drupal.org aggregator

Philippine News: RIGHT NOW!