Monday, January 4, 2010

nakakagulat naman yung logo of the day ng Google. Muntik nang madurog yung apple.

No comments:

drupal.org aggregator

Philippine News: RIGHT NOW!